MENU

Dawid Jankowiak
architekt . konstruktor

Uniwersytet Zielonogórski
architektura i urbanistyka

Politechnika Zielonogórska
renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych

Monika Jankowiak
architekt wnętrz

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
architektura i wzornictwo

Uniwersytet Zielonogórski
architektura wnętrz

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zielonej Górze
plastyk, reklama wizualna

JAK PRACUJEMY

Mindful Architekci podejmują próbę wdrażania innowacyjnej metody w systemie zarządzania jaką jest styl turkusowy. Jedną z ważniejszych cech takich organizacji jest samozarządzanie oparte przede wszystkim na relacjach międzyludzkich oraz wza - jemnym zaufaniu i poczuciu odpowie - dzialności. Organizacja jest traktowana jako żywy organizm, w którym wszyscy współdziałają dążąc do wspólnego celu. Wykorzystywanie przez członków zespołu własnych kompetencji i doświadczenia oraz dodatkowo wnoszenie emocji i samospełnienia jest kluczem do bycia sobą w miejscu pracy.
„Pracować inaczej” czyli … transparentność, dzielenie się ważnymi i strategicznymi informacjami.

MINDFUL ARCHITEKCI

Mindful Architekci powstało z myślą stworzenia autorskiej pracowni projektowej ukierunkowanej na pozytywną zmianę przestrzeni wprowadzając spójne działania łączące architekturę, sztukę i inżynierię. Rolą zespołu jest rozumienie kontekstu oraz organizowanie przestrzeni z wyczu - ciem i uważnością.
Umiejętne prowadzenie twórczych działań w powiązaniu z inżynierską myślą w konsekwencji pozostawia pełne i spójne dzieło architektoniczne. Podczas pracy dotykamy również aspektu społecznego, przestrzennego i krajobrazowego. Wykorzystanie wieloletnich doświadczeń zespołu w różnych dziedzinach i płaszczyznach działalności związanej z realizacją inwestycji gwarantuje kompleksowość i dokładność w pro - wadzonych obszarach scalając ją w całość. Projektujemy przestrzeń w każdym miejscu i funkcji poprzez kreatywne działania otwierające nowe spojrzenie i myśl. Działania w zakresie projektowania prowadzone są w oparciu o kompleksowe, nowoczesne rozwiązania, bezpieczne dla środowiska i przyjazne dla ludzi i otoczenia. Podejmujemy zadania na różnych etapach inwestycji starając się w sposób profesjonalny zarządzać projektem przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi.

WIZJA

Mindful Architekci ukierunkowani są na odważne i nowatorskie projektowanie uwzględniające zrównoważone podejście i innowacyjne rozwiązania techniczne. Otwartość i patrzenie w przyszłość inspiruje do inwestowania w zespół i technologie wspomagające procesy twórcze oraz metody prezentacji osiągniętego celu. Budowanie zespołu i powiększanie kompetencji pozwoli na wpływanie i kształtowanie architektury w szerszym spektrum obszaru działania. Ciągły rozwój nowych narzędzi, udział w warsztatach „myśli architektonicznych” oraz obcowanie z architekturą wielkich miast, będzie fundamentem warsztatu pracy.
Podejmujemy kierunek budowania współczesnego warsztatu architekta i inżyniera opartego na wartościach współczesnych i minionych mistrzów. Budowanie otwartych relacji z klientem, nieograniczony dostęp do statusu i transparentność pracy przy projekcie stanowi wyzwanie organizacyjne i technologiczne dla zespołu.

MISJA

Od wizji do projektu tworzenie architektury i przestrzeni dobrej jakości. Działanie zespołu obejmują obszar projektowania architektury wielu funkcji i przeznaczeń. Jako zespół dążymy do stworzenia dobrej marki oraz miejsca dla kształtowania warsztatu architekta i inżyniera. Pragniemy połączyć tradycyjną szkołę pracy nad koncepcją i całym procesem twórczym w powiązaniu z współczesną technologią 3D oraz propagowanie i wdrażanie pracy w środowisku BIM. Zarządzanie informacją na każdym etapie procesu inwestycyjnego i umożliwienie monitorowania uczestnikom bez konieczności znajomości programów współtworzących.
Jako zespół stawiamy wyzwanie nie tylko estetyce budynku, ale również temu co wewnątrz i w otoczeniu jego.